Centrum likwidacji szkód

CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD

 

Proponujemy:

1. Rozliczenie bezgotówkowe z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym.

2. Naprawy na oryginalnych częściach zapewniających wysoką jakość przeprowadzanych napraw, oraz przywrócenie samochodu do stanu sprzed szkody.

3. Naprawy za pomocą nowoczesnych urządzeń, wykorzystywanych na każdym etapie napraw blacharsko - lakierniczych.

4. Wynajem samochodów zastępczych na czas naprawy - odpłatnie lub w ramach polisy ubezpieczeniowej (w zależności od zawartego wariantu ubezpieczenia).

W dzisiejszej rzeczywistości załatwienie wszystkich formalności związanych z likwidacją szkody, często wymaga sporo wysiłków i nerwów oraz mnóstwo wolnego czasu. Rozumiejąc ten fakt proponujemy, zapracowanym i zabieganym właścicielom pojazdu, dużo atrakcyjniejsze rozwiązanie: wariant bezgotówkowy.

Posiadamy odpowiednie umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, oraz duże doświadczenie, co umożliwia szybki proces likwidacji szkody. Zapłata za usługę odbywa się między towarzystwem ubezpieczeniowym a naszym serwisem. W praktyce, jeśli Państwo zdecydują się na naprawę w naszej firmie, to począwszy od holowania z miejsca wypadku, przez oględziny, aż po rozliczenie fakturą, przejmujemy na siebie załatwianie formalności związanych ze szkodą. Nie angażujemy przy tym Państwa środków do pokrycia kosztów przywrócenia samochodu do stanu sprzed szkody.

Uwaga:

Likwidacja szkody w systemie bezgotówkowym, jest możliwa po dostarczeniu przez Państwa niezbędnych dokumentów, pozwalających na takie rozliczenie. Termin rozpoczęcia naprawy pojazdu, zależy od podjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe decyzji o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę, oraz zaakceptowania zakresu i kosztów naprawy.

HOLOWANIE:

Informujemy, że w przypadku szkody, to Państwo decydujecie do jakiego serwisu zostanie holowany samochód. Holownik ma obowiązek holować pojazd do wybranego przez Państwa serwisu naprawczego, zarówno w przypadku płatnego, jak i bezpłatnego holowania.

Żeby ułatwić Państwu, zgłoszenie szkody komunikacyjnej udostępniamy formularze, które są niezbędne przy zgłaszaniu szkody. Formularz powinien być przez Państwa wypełniony ale nasi Doradcy również pomagają w uzupełnieniu. Zachęcamy, w miarę możliwości, do zrobienia tego samemu z uwagi na skrócenie procesu obsługi.

Zgłaszając szkodę prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

- oryginał polisy OC/AC,

- dowód rejestracyjny lub potwierdzenie zatrzymania dowodu przez Policję,

- prawo jazdy,

- dowód rejestracyjny samochodu,

- dowód osobisty

Do zgłoszenia szkody powinny wystarczyć ww. dokumenty, jednak firma ubezpieczeniowa może zażyczyć sobie innych nie wymienionych powyżej.

Formularze:

PZU

HESTIA

GENERALI

ALLIANZ

BENEFIA