Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

Szanowni Państwo,

Żeby ułatwić Państwu, zgłoszenie szkody komunikacyjnej udostępniamy formularze, które są niezbędne przy zgłaszaniu szkody. Formularz powinien być przez Państwa wypełniony ale nasi Doradcy również pomagają w uzupełnieniu. Zachęcamy, w miarę możliwości, do zrobienia tego samemu z uwagi na skrócenie procesu obsługi.

Zgłaszając szkodę prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

- oryginał polisy OC/AC,

- dowód rejestracyjny lub potwierdzenie zatrzymania dowodu przez Policję,

- prawo jazdy,

- dowód rejestracyjny samochodu,

- dowód osobisty.

Do zgłoszenia szkody powinny wystarczyć ww. dokumenty, jednak firma ubezpieczeniowa może zażyczyć sobie innych nie wymienionych powyżej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt lub wizytę w naszym Dziale Likwidacji Szkód.

Formularze:

PZU

HESTIA

GENERALI

ALLIANZ

BENEFIA